Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drogi Internauto odwiedzający stronę internetową: www.kultura.koczala.pl/gok/ informujemy, iż szanujemy Twoją prywatność. Twoje dane są bezpieczne! Respektujemy ustawę o ochronie danych osobowych. Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa

i poufności pozyskanych danych osobowych.

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Administracja i gromadzenie danych 

 1. Administratorem strony www.kultura.koczala.pl/gok/  jest Gminny Ośrodek Kultury w Koczale z siedzibą w Koczale przy ul. Klonowej 9, NIP 843-14-67-155.
 2. Użytkownicy korzystający z serwisu pozostają anonimowi.
 3. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane na bieżąco w celach związanych z administracją serwerem. Informacje te nie podlegają archiwizacji.
 4. Serwis nie wymaga rejestracji.
 5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu w celach statystycznych, czyli po to, aby zweryfikować, które części naszej witryny cieszą się największą popularnością. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Korzystając z niniejszej strony Użytkownik wyraża zgodę na przedstawione zasady.
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Koczale zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury

w Koczale

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale z siedzibą w Koczale (77-220) ul. Klonowa 9.

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej gokkoczala1@interia.pl

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

 • wykonywać zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Koczale.
 • podpisać i realizować umowę której jesteś stroną,
 • dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO gdy, wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale;
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale w interesie publicznym.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym  czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: gokkoczala1@interia.pl .

 

GDZIE MOŻESZ WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE?

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Koczale danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ:

na naszej stronie internetowej są zamieszczone odnośniki – linki do innych stron.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie strony internetowej, której właścicielem jest Gminny Ośrodek Kultury w Koczale.