Sekcje

Głównym celem naszej placówki jest systematyczne prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców.  Wspierając rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, ich zainteresowania i pasje w Gminnym Ośrodku kultury działają:

SEKCJA TEATRALNA : „SPINKA”

Celem zajęć jest uwrażliwienie na sztukę i pobudzanie do działań artystycznych oraz rozwój kreatywności i interdyscyplinarne rozwijanie zdolności: aktorskich, recytatorskich, plastycznych i tanecznych. Uczestnikami sekcji jest młodzież w wieku od 13 do 18 lat.

SEKCJA TEATRALNA: „BORUTA”

Celem zajęć jest rozwój kreatywności i interdyscyplinarne rozwijanie zdolności: aktorskich, recytatorskich, plastycznych i tanecznych. Nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji. Uczestnikami sekcji są dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

SEKCJA RECYTATORSKA

Uczestnicy doskonalą umiejętność poprawnej wymowy, ekspresji i wrażliwości.
Celem zajęć jest uwrażliwienie na piękno słowa języka poetyckiego oraz wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstów literackich i innych dzieł kultury.

SEKCJA TANECZNA

Podstawowym celem zajęć tanecznych jest zachęcenie uczestników do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej, oraz różnorodnych form ekspresji. To także sposób na kształtowanie umiejętności wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji.

SEKCJA MUZYCZNO INSTRUMENTALNA

Uczestnicy zajęć rozwijają wrażliwość muzyczną, kształcą słuch i poczucie rytmu oraz umiejętność gry na dwóch instrumentach do wyboru: gitara i fortepian.

SEKCJA WOKALNA

Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. W zależności od ilości uczestników i ich wieku sekcja dzielona jest na zespoły, które opracowują odrębny repertuar.

SEKCJA TECHNIKI AUDIOWIZUALNEJ

Uczestnicy uczą się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej.  Wspomagają także  organizację imprez poprzez obsługę sprzętu audiowizualnego.

PLASTYCZNA

Uczestnicy rozwijają swoje wrodzone talenty i zainteresowania artystyczne oraz kształtują wyobraźnię twórczą zapoznając się jednocześnie z różnorodnymi technikami plastycznymi i sposobami wypowiedzi plastycznej.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i jedynym warunkiem korzystania z zajęć jest akceptacja regulaminu korzystania z zajęć artystycznych.